AVANCERADE STÅLKONSTRUKTIONER

TENNCE CARLSSON

TEKNIK OCH LEVERANS

AV SPECIALKONSTRUKTIONER INOM STÅL

Kontakta mig för mer information

Tennce Carlsson

0708 70 08 97 | +46 708 70 08 97

Referensobjekt

Projekt

NORDREÄLVBRON


Tecon Bygg AB levererade de två huvudbrobalkarna på totalt 300 ton.
Stålbalkarna är förtillverkade i Gdynia i Polen och transporterade till Kungälv med fartyg och pråm.
Leveransen genomfördes i två etapper sommaren 2020 och 2021. Projektet utfördes åt Implenia Sverige AB och har ett ordervärde om ca 28 mnkr.

På väg från Gdynia in i Göteborgs Hamn.
På väg från Gdynia in i Göteborgs Hamn.
Omlastning för vidare resa uppför Nordre Älv.
Omlastning för vidare resa uppför Nordre Älv.
Ankomst till Kungälv på Nordre Älv.
Ankomst till Kungälv på Nordre Älv.
I position inför lyft.
I position inför lyft.
Lyft initierat medan trafiken fortgår som vanligt.
Lyft initierat medan trafiken fortgår som vanligt.
Brosektion från sidan under lyftsekvens.
Brosektion från sidan under lyftsekvens.
Sektionen passas in med säkerhet.
Sektionen passas in med säkerhet.
Med precision förs sektionen på plats.
Med precision förs sektionen på plats.
Den exakta placering mäts in.
Den exakta placering mäts in.
Infästning sker.
Infästning sker.
Under kvällen positioneras balkarna in exakt.
Under kvällen positioneras balkarna in exakt.
Placeringen fortsätter under natten.
Placeringen fortsätter under natten.
Tidig morgon och sektionen är på plats.
Tidig morgon och sektionen är på plats.

Projekt

ÖRBYHUSÅN


TECON Entreprenad AB Levererade och monterade ”Järnvägsvägsbro över Örbyhusån” i Tierp. Projektet är en 11 meter lång stålbro för järnväg strax söder om Örbyhus järnvägsstation. Beställare är Infra Team AB. Projektet är en totalentreprenad där Tecon designade den nya överbyggnaden och anlitade COWI i Göteborg för konstruktionsunderlaget. Projektet färdigställdes i oktober 2021.

Örbyhus-1
orbyhus_work_nb_1319_lo
orbyhus_work_1324_lo
orbyhus_work_1326_lo

Projekt

St1 STÅLFACKVERK


TECON Entreprenad AB levererade och monterade stålfackverken till rörgator för Raffinaderiet St1:s expansion GPU. Beställare var West Pipe Welding AB och omfattade ca 350 ton. Uppdraget utfördes under 2021-2022 med ett ordervärde på ca 25 mnkr.

St1-1

AVANCERADE

STÅLKONSTRUKTIONER

TENNCE CARLSSON