TENNCE CARLSSON

Teknik och leverans
av specialkonstruktioner inom stål


Kontakta mig för mer info
Tennce Carlsson
0708 70 08 97 | +46 708 70 08 97
tennce.carlsson@teconbygg.se

Referensprojekt

CV – Tennce Carlsson
CV – Robert Lindberg

NORDREÄLVBRON

Tecon Bygg AB levererade de två huvudbrobalkarna på totalt 300 ton. Stålbalkarna är förtillverkade i Gdynia i Polen och transporterade till Kungälv med fartyg och pråm. Leveransen genomfördes i två etapper sommaren 2020 och 2021. Projektet utfördes åt Implenia Sverige AB och har ett ordervärde om ca 28 Miljoner

På väg från Gdynia in i Göteborgs Hamn

Omlastning för vidare resa uppför Nordre Älv

Ankomst till Kungälv på Nordre Älv

I position inför lyft

Lyft initierat medan trafiken fortgår som vanligt

Brosektion från sidan under lyftsekvens

Säkert passas sektionen in 

Och förs försiktigt på plats

Exakt placering mäts in

Infästningen

Under kvällen positioneras balkarna in exakt

Placeringen fortsätter under natten

Tidig morgon och sektionen är på plats

ÖRBYHUSÅN

TECON Entreprenad AB har blivit tilldelade projektet ”Järnvägsvägsbro över Örbyhusån” i Tierp. Projektet är en 11 meter lång stålbro för järnväg strax söder om Örbyhus järnvägsstation. Beställare är Infra Team AB. Projektet är en totalentreprenad där Tecon anlitar COWI i Göteborg för konstruktionsunderlaget. Projektet ska vara färdigställt under oktober 2021.

Örbyhusån

St1 STÅLFACKVERK

TECON Entreprenad AB levererar stålfackverk till rörgator för St1:s expansion GPU. Beställare är West Pipe Welding AB och omfattar ca 350 ton. Uppdraget utförs under 2021 och har ett ordervärde på ca 20 Miljoner

St1 Stålfackverk

Copyright Tecon Construction 2018